Opinie i komentarze klientów
Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami osób, które zrealizowały Trening SAS
Autyzm

M. Q. Chłopiec - 5 l. SAS At Home (trening realizowany w domu). Matka: Mój syn zaczął realizować Trening domowy SAS dwa miesiące temu i jestem zdumiona różnicą jaka w nim zaszła. Jego wypowiedzi stały się bardziej złożone. Zauważyłam również, że poprawie uległo u niego pojmowanie zależności międz...


Autyzm

H.R. Dziewczynka – 6 l. Całościowe zaburzenie rozwoju. Zaobserwowaliśmy natychmiastową poprawę kontaktu wzrokowego Hany z otoczeniem oraz zwiększenie umiejętności skupienia uwagi na tym, co ją otacza. Jej działania są teraz o wiele bardziej zdecydowane i celowe. Zauważyliśmy również, że Hana nie wyc...


Autyzm

K.Y. Chłopiec – 11 l. Matka: Nasz syn bardzo dobrze zrealizował cały program, był bardzo spokojny na wszystkich sesjach. Od czasu zakończenia Treningu SAS widzimy z mężem, że jest naprawdę o wiele spokojniejszy i bardziej tolerancyjny dla wielu rzeczy. Po Treningu SAS ustąpiło u naszego syna także j...


Autyzm

Chłopiec -3 l. Autyzm. Matka: U mojego syna został zdiagnozowany autyzm. Praktycznie nie mówił, miał bardzo słabo rozwinięte umiejętności społeczne, problemy z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, bardzo często występowały u niego impulsywne zachowania. Najchętniej spędzał czas grając w gry na moim...


Autyzm

D.C. Chłopiec – 6 l. Autyzm. Rodzice: Zauważyliśmy od razu, że kontakt wzrokowy Daniela z otoczeniem polepszył się. Widocznej poprawie uległa również u niego umiejętność skupienia i utrzymywania uwagi na jednej zabawie. Po wysłuchaniu Treningu SAS polepszyła się na pewno jego koncentracja. Ponadto...