Szkolenie dla specjalistów SAS - Polska

Zostań Specjalistą SAS


Jeżeli czujesz pasję wspomagania innych w osiąganiu sukcesów w nauce, pracy, relacjach z innymi oraz pragniesz czerpać więcej z życia, możesz to szybko osiągnąc zostając Akredytowanym Specjalistą SAS. Szkolenie Wstępne SAS zaopatrzy cię w wiedzę, narzędzia i kompetencje do pracy z klientami w przeciągu kilku tygodni. Będąc autoryzowanym Specjalistą SAS twoje nazwisko będzie widniało na stronie internetowej SAS oraz będziesz miał dostęp do Platformy Specjalistów SAS. Zdobycie espertyzy na polu SAS wzbogaci i poszerzy twój dotychczasowy warsztat pracy i może stać się prawdziwym punktem zwrotnym w życiu zarówno twoich klientów, jak i twoim.

Część Teoretyczna

12 godz. szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez Stevena Michaëlisa.
Piątek 27 marzec 2020: 15:00 - 18:00, i Sobota 28 marzec 2020: 09:00 - 18:00.
Miejsce: SAS Centre Polska, ul. ks.Świeżego 8, 43-400 Cieszyn, Polska.

Część Praktyczna

24 godz. wysłuchania i doświadczenia własnego spersonalizowanego Treningu Mózgu SAS wspomagającego indywidualny i profesjonalny rozwój uczestnika.

Część Coachingowa

6 sesji e-konferencji z udziałem Katarzyny i Stevena Michaëlis.


Program Części Teoretycznej:

 1. Wstęp do programu
 2. “Filozofia” SAS (Misja i Podejście SAS, Jak się uczymy?, Jak można pobudzać mózg?, Dowody)
 3. Pięć podstawowych funkcji mózgu (Filtracja sensoryczna, Przetwarzanie sensoryczne, Lateralizacja (stronność), Integracja międzypółkulowa, Równowaga międzypółkulowa)
 4. Techniki SAS (“Krzyżowanie” międzypółkulowe, Techniki wzmacniające pracę wybranej półkuli, Dominacja prawego ucha, Fale mózgowe & oddychanie, Specjalne techniki)
 5. Obszary potrzeb i zaburzeń (Doskonalenie uczenia się, ADHD, Czytanie i pisanie oraz dysleksja, Autyzm i opóźnienie rozwoju, Zaburzenia mowy, Urazy mózgu,, regeneracja po udarach mózgu, Równowaga emocjonalna)
 6. Ewaluacja wstępna (diagnoza) / Ewaluacja Wstępna Klienta & Projektowanie Treningu (Obawy klientów, Posiadane diagnozy i badania, Twoje obserwacje i testy, Określenie podstawowych obszarów trudności, Kwestionariusz “Profil klienta”, Projektowanie Treningu SAS)
 7. Aplikacja SAS Klienta oraz Platforma Specjalisty SAS (Dostęp dla klienta - wprowadzenie, Aplikacja SAS klienta, Dostęp przez stronę www, Instrukcje dla klienta, Platforma dla specjalistów)
 8. Jak pracować z klientem - Coaching (Wstępna konsultacja, coaching, zakończnie, opieka po treningu, uwagi klienta)
 9. Być specjalistą SAS (SAS Provider) (Procedury administracyjne, Strony www, Media społecznościowe, Wydarzenia, Networking)
 10. Zakończenie (Pytania & odpowiedzi, Akredytacja)

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim przez Stevena Michaëlis oraz polskim przez Małgorzatę Gibiec-Śledzińską i Marcelinę Duchniak (Dyrektorki SAS Polska). Materiały dydaktyczne oraz Platforma Specjalistów SAS są dostępne w obydwu językach.

Informacje dotyczące części coachingowej i e-konferencji::

Wszystkie coachingowe sesje konferencyjne rozpoczynają się o godz. 19.00 i trwaja godzinę z 10 min. przerwą po 30 min. Sesje oferują możliwość dzielenia się doświadczeniami, dyskusji i pytań wynikających z pracy z klientem.

 • Środa 7 kwiecień
  • Wstęp / Łatwość i prostota aplikacji / Platforma
 • Wtorek 21 kwiecień
  • Praca z klientem / Jak zaprezentować SAS
 • Środa 6 maj
  • SAS-Smart: podniesienie jakości uczenia się w szkole
 • Wtorek 19 maj
  • SAS-Balance: Rozwój indywidualnego potencjału
 • Środa 3 czerwiec
  • SAS-Life: Problemy związane z wiekiem
 • Wtorek 16 czerwiec
  • SAS-Boost: Autyzm

Zapisy

Cena szkolenia obejmuje obiad w sobotę 28go marca, gorące i zimne napoje w przerwach, wszystkie materiały dydaktyczne, własny spersonalizowany Trening SAS, 6 sesji coachingowych i pełny dostęp do Platformy Specjalistów SAS: 2550 zł za osobę.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailowo na adres: info-pl@sascentre.com (liczba miejsc ograniczona) oraz dokonanie przedpłaty w wysokości 250 zł na konto:

Publisher Innowacje 43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24. Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów, 91 8113 1020 2002 0176 5359 0008. tytułem: szkolenie SAS z podaniem imienia i nazwiska kandydata.

Wpłatę pozostałej kwoty należy dokonać do dnia rozpoczęcia szkolenia. Fakturę wystawiamy na życzenie uczestnika szkolenia.

Chętnie udzielimy wszystkich dodatkowych informacji telefonicznie 33 852 77 07 (+48), lub mailowo info-pl@sascentre.com.


Formularz informacji o kliencie

Szybkie połączenie z CENTRUM SAS