Reklamacje: Autyzm


H.R.

Dziewczynka – 6 l.

Całościowe zaburzenie rozwoju.

Zaobserwowaliśmy natychmiastową poprawę kontaktu wzrokowego Hany z otoczeniem oraz zwiększenie umiejętności skupienia uwagi na tym, co ją otacza. Jej działania są teraz o wiele bardziej zdecydowane i celowe. Zauważyliśmy również, że Hana nie wycofuje się tak często do swojego świata jak to było przed Treningiem i jest o wiele bardziej zainteresowana otoczeniem i tym co się wokół niej dzieje.