Twoja kariera z SAS


SZKOLENIE SPECJALISTA SAS

Do kogo skierowane jest szkolenie?

  1. Nauczycieli: (posiadających kwalifikacje pedagogiczne, minimum 5-letni staż pracy, uprawnienia w zakresie pedagogiki specjalnej).
  2. Psychologów;
  3. Logopedów;
  4. Fizjoterapeutów;
  5. Rehabilitantów;
  6. Lekarzy;

Koszt szkolenia: 2400 zł
Czas trwania: 16 godz. (2 dni po 8 godzin dydaktycznych)
Cena szkolenia zawiera:

  1. Trening SAS o wartości 1000 zł;
  2. Licencję uprawniającą do pracy metodą SAS;
  3. Materiały szkoleniowe;
  4. Przerwy kawowe;

Formularz informacji o kliencie

Szybkie połączenie z CENTRUM SAS