Zostań specjalistą SAS


Centrum SAS oferuje metodyczne i praktyczne szkolenia, które kończą się otrzymaniem licencji akredytowanego Specjalisty SAS. Licencja upoważnia do pracy metodą Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS..

Kurs dla kandydatów na SPECJALISTÓW
Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS - I stopień

TERMIN I CZAS TRWANIA:
część stacjonarna - trwa nabór, 16 godz. dydaktycznych (dwie ośmiogodzinne sesje) oraz część praktyczna trwająca 24 dni, indywidualnie spersonalizowana dla każdego kandydata.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

  1. Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, 5-letniego stażu pracy pedagogicznej oraz uprawnień w zakresie pedagogiki specjalnej (np. terapia pedagogiczna z rewalidacją, oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, itp.) lub innych uprawnień wspierających harmonijny rozwój dziecka.
  2. Inni specjaliści, m.in.: psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, rehabilitanci, lekarze, neurobiolodzy, neurodydaktycy, pracownicy świetlic socjoterapeutycznych.

SZKOLENIE ZAWIERA:

  • materiały dydaktyczne;
  • 16 godz. szkolenia w formie stacjonarnej;
  • 24 godz. Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS w formie streamingu, przygotowanego dla każdego uczestnika (podczas słuchania zapewniona jest opieka trenera);
  • dostęp do platformy SAS Centre;
  • obiady i przerwy kawowe.

Szkolenie kończy się uzyskaniem licencji Specjalisty SAS I stopnia, uprawniającej do pracy metodą Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS.

ZGŁOSZENIE:
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailowo na adres: info–pl@sascentre.com (liczba miejsc ograniczona) oraz dokonać przedpłaty.

KOSZT UCZESTNICTWA: 2550 zł /os.

Kandydaci proszeni są o dokonanie przedpłaty w wysokości 250 zł na konto:
Publisher Innowacje 43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001

tytułem: szkolenie SAS z podaniem imienia i nazwiska kandydata.
Wpłatę pozostałej kwoty należy dokonać do dnia rozpoczęcia szkolenia. Istnieje możliwość otrzymania faktury.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 33 852 77 07 lub mailowo: info–pl@sascentre.com