Naukowa podbudowa SAS


Ostatnie postępy badań nad mózgiem wpłynęły na rozwój metody SAS, która jest obecnie rozwijana i dostępna w wyspecjalizowanych ośrodkach SAS w Wielkiej Brytanii, Holandii, Polsce, Turcji i Australii a także on-line jako domowe Treningi dostępne na całym świecie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji o metodologii Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS. Aby lepiej zrozumieć metodę działania Treningu, zachęcamy do założenia słuchawek nausznych podczas odbioru.

Programy SAS wykorzystują specjalnie przetworzoną muzykę, mowę i dźwięki odbierane za pomocą słuchawek, dzięki czemu docierają one do każdej półkuli z osobna, poprawiając tym samym ich synchronizację.

Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS wykorzystuje unikalne techniki, takie jak: przepływ dźwięku, wahania rytmu i fazy, określone różnicowanie barwy dźwięku oraz programy specjalne. Ekskluzywna Sprofilowana Terapia Językowa SAS ma na celu stymulowanie ośrodków mowy, w tym poprawę wymowy oraz eliminowanie problemów dyslektycznych.

Programy SAS są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta i zróżnicowane pod względem poziomu intensywności aktywacji, w zakresie częstotliwości fal mózgowych i oddychania oraz sekwencji strukturalnych, które wprowadzają inne elementy w sposób kontrolowany.

Dla klientów Trening SAS jest prosty w realizacji i całkowicie bezpieczny. Słuchając każdego dnia specjalnie dobranych programów dźwiękowych za pomocą słuchawek, mózg otrzymuje zdrowy „masaż”, dzięki któremu jest on w stanie wyćwiczyć nowe, trwałe nawyki związane ze sprawniejszym przetwarzaniem informacji. Wiele trudności w nauce, które mogą występować w takich obszarach jak: uwaga i koncentracja, czytanie, pisanie i mowa oraz problemy behawioralne są powiązane z tym, w jaki sposób używamy naszych obu półkul mózgowych oraz jak działają wyspecjalizowane ośrodki przetwarzania w mózgu. Występowanie powyższych trudności jest powodem dlaczego ta nowa metoda jest tak ekscytująca i godna uwagi - może pomóc dzieciom oraz osobom dorosłym w zakresie szerokiego spektrum trudności, polepszając ich funkcjonowanie w życiu codziennym.

Typowy Neuroakustyczny Trening Mózgu jest zaprojektowany aby:

  1. Aktywować centra przetwarzania słuchowego w mózgu w celu poprawy zdolności do rozpoznawania, filtrowania oraz przetwarzania dźwięku i mowy, co prowadzi do zmniejszenia przeciążenia sensorycznego, szybszego rozumienia, lepszej ekspresji słownej oraz poprawy w pisaniu i czytaniu.
  2. Aktywować inne ośrodki przetwarzania sensorycznego w mózgu (wzrok, dotyk, zapach i smak), aby zmniejszyć przeciążenie sensoryczne oraz poprawić ogólne funkcjonowanie.
  3. Aktywować system przedsionkowy w celu poprawy: zmysłu równowagi, zmysłu propriocepcji (zmysł kinestetyczny), małej i dużej motoryki ciała, ruchów gałek ocznych.
  4. Wspierać dominację prawego ucha w celu poprawy rozpoznawania oraz szybszego rozumienia mowy jak i lepszej ekspresji słownej.
  5. Wspierać integrację obu półkul mózgowych w celu zwiększenia efektywności przetwarzania w mózgu, co prowadzi do lepszego rozumienia i ogólnej poprawy funkcjonowania.
  6. Zmienić tempo oddychania w zależności od potrzeb, w celu zrelaksowania lub pobudzenia klienta oraz zmienić częstotliwość fal mózgowych, których nieprawidłowe parametry mogą być przyczyną deficytu uwagi, nadpobudliwości, problemów z mową, w tym jąkania się.
  7. Zmienić ograniczające przekonania w celu budowania własnej wartości, pewności siebie i motywacji.
Formularz informacji o kliencie

Szybkie połączenie z SAS Centre