Statystyki i badania


Sensory Activation Solutions (SAS) to międzynarodowa organizacja prowadząca badania nad wpływem metody Neuroakustycznego Terningu Mózgu na rozwój wielu obszarów aktywności człowieka. Zajmuje się dostarczaniem skutecznych technik interwencji neurosensorycznej, które wzmacniają język, pamięć, rozumienie i przetwarzanie sensoryczne, poprawiają koordynację psychoruchową, mowę, czytanie i pisanie, a także, umiejętności społeczne i dobre samopoczucie emocjonalne.

Metodologia SAS jest oparta na naukowo sprawdzonych zasadach, a dane na temat skuteczności jej działania gromadzone są sześcioma ścieżkami:

  • Wyniki testów oceniających stan wybranego obszaru przed i po treningu;
  • Obserwacje Klientów przez Specjalistów SAS na poszczególnych etapach realizacji treningu;
  • Opinie Klienta oraz innych osób z jego otoczenia, podczas realizacji jak i po zakończeniu treningu;
  • Standaryzowane formularze do wypełnienia przez Klienta po zakończeniu treningu;
  • Pozyskiwanie niezależnych informacji zwrotnych od placówek edukacyjnych i medycznych zaangażowanych w projekty badawcze SAS;
  • Pozyskiwanie niezależnych badań przeprowadzonych przez uznane instytucje akademickie, takie jak szpitale kliniczne i uniwersytety.

Zobacz linki:


SAS | Ogólne statystyki dotyczące klientów | Luty 2024

Obszary oddziaływania

Grupy wiekowe (%)


SAS | Uzyskane opinie Klientów po odbytym treningu

Wszystkie obszary trudności:

Poprawa jakości uczenia się:

Mężczyźni: 60.0 % - Kobiety: 40.0 %
Wiek 0 do 6: 10.3 % - Wiek 7 do 11: 55.2 % - Wiek 12 do 17: 24.8 % - Wiek 18+: 9.7 %

Stabilność emocjonalna i uspołecznienie:

Mężczyźni: 54.0 % - Kobiety: 46.0 %
Wiek 0 do 6: 19.5 % - Wiek 7 do 11: 37.9 % - Wiek 12 do 17: 24.1 % - Wiek 18+: 18.4 %

Nadpobudliwość i koncentracja

Mężczyźni: 69.5 % - Kobiety: 30.5 %
Wiek 0 do 6: 7.4 % - Wiek 7 do 11: 54.1 % - Wiek 12 do 17: 30.3 % - Wiek 18+: 8.2 %

Czytanie – Pisanie – Dysleksja:

Mężczyźni: 59.3 % Kobiety: 40.7 %
Wiek 0 do 6: 11.3 % - Wiek 7 do 11: 54.0 % - Wiek 12 do 17: 27.3 % - Wiek 18+: 7.3 %

Język i mowa:

Mężczyźni : 69.2 % - Kobiety: 30.8 %
Wiek 0 do 6: 29.9 % - Wiek 7 do 11: 43.6 % - Wiek 12 to 17: 17.9 % - Wiek 18+: 8.5 %

Zaburzenia wynikające ze spektrum autyzmu:

Mężczyźni: 71.2 % - Kobiety: 28.8 %
Wiek 0 do 6: 30.9 % - Wiek 7 do 11: 41.0 % - Wiek 12 to 17: 23.0 % - Wiek 18+: 5.0 %

SAS | Trudności w czytaniu i pisaniu uczniów szkoły podstawowej | Uniwersytet w Izmirze, Turcja | 2023

Praca magisterska „Wpływ metody SAS na eliminowanie trudności w czytaniu i pisaniu uczniów szkół podstawowych” - Zeynep Aydin, przeprowadzona na uniwersytecie Dokuz Eylül Üniversite.

W badaniu wzięło udział 12 uczniów klasy 3 (8 lat) z dwóch szkół podstawowych. U wszystkich stwierdzono trudności z czytaniem i pisaniem. Sześć osób przydzielono do grupy kontrolnej, a sześć do grupy stosującej treningi SAS.

Wyniki: Grupa uczestnicząca w treningach SAS wykazała istotną statystycznie poprawę w porównaniu z grupą kontrolną oraz uzyskała ponadstandardowe wyniki w teście po treningu.


SAS | Dobre samopoczucie emocjonalne (1) | Uniwersytet Radboud, Holandia | 2015

Badanie efektów pojedynczego 24-dniowego treningu SAS z wykorzystaniem E.E.G.
Klient: 77-letnia kobieta.
Ogólna kondycja: niezdolność do radzenia sobie w życiu codziennym, przeciążenie emocjonalne i sensoryczne, stres, stany lękowe, utrata pewności siebie.

E.E.G. pomiary przed przystąpieniem do treningu SAS:

Pomiary E.E.G. po ukończeniu treningu SAS:

Ocena neuropsychologiczna: Porównując pomiary przed i po treningu, obserwujemy poprawę w teście skoncentrowanej uwagi /pamięci roboczej (zadanie n-back), a także szybkości, liczbie błędów i teście planowania/pamięci roboczej (running maze). W tym ostatnim teście Klientka uzyskała wyniki znacznie powyżej normy dla swojej grupy wiekowej.
Wnioski: Porównanie przed i po treningu wykazuje istotne różnice w funkcjonowaniu neurofizjologicznym. Poprawa ta dotyczy głównie szeregu wskaźników behawioralnych, takich jak pamięć robocza i planowanie. Nie zaobserwowano zmian w szeregu innych wskaźników behawioralnych.

SAS | Dobre samopoczucie emocjonalne (2) | Uniwersytet Radboud, Holandia | 2015

Badanie efektów pojedynczego 24-dniowego treningu SAS przy użyciu Standaryzowanych Testów CNS Vital Signs (CNSVS).
Badane: 47-letnia kobieta z depresją i 51-letnia kobieta z depresją oraz powracająca do zdrowia po wypaleniu zawodowym.

47-letnia kobieta, znormalizowany test CNSVS przed przystąpieniem do treningu SAS:

47-letnia kobieta, znormalizowany test CNSVS po odbyciu treningu SAS:

51-letnia kobieta, znormalizowany test CNSVS przed przystąpieniem do treningu SAS:

51-letnia kobieta, znormalizowany test CNSVS po odbyciu treningu SAS:

Wnioski: 47-letnia kobieta - zaobserwowano znaczną poprawę w większości mierzonych obszarów, przy czym tylko trzy pomiary pozostały poniżej średniej dla danej grupy wiekowej (prędkość psychomotoryczna, czas reakcji i prędkość motoryczna). Szczególnie wysokie wyniki uzyskano w poprawie pamięci werbalnej i uwagi złożonej.
Wnioski: 51-letnia kobieta - zaobserwowano znaczną poprawę w większości mierzonych obszarów, przy czym tylko trzy pomiary pozostały takie same (pamięć wzrokowa, szybkość przetwarzania i prosta uwaga). Szczególnie wysokie wyniki uzyskano w poprawie większości obszarów w danej grupie wiekowej, po treningu SAS nie odnotowano wyników poniżej średniej.

SAS | Spektrum Autyzmu | Uniwersytet, Ankara, Turcja | Listopad - Grudzień 2012

W ramach stałej współpracy z uniwersytetem w Ankarze w Turcji ,zainicjowano wstępny pilotażowy program badawczy na Wydziale Terapii Zajęciowej.

Badaniami prowadzonymi przez kierownika katedry objęto dwie losowo wybrane grupy dzieci w wieku od 4 do 15 lat, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jedna grupa otrzymała wyłącznie Terapię Integracji Sensorycznej, natomiast druga grupa otrzymała Terapię Integracji Sensorycznej oraz Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS – łącznie cały program ukończyło 22 dzieci. Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS trwał jedną godzinę dziennie, pięć dni w tygodniu przez cztery tygodnie, łącznie 20 godzin.

Informacje zwrotne wskazują na znaczny spadek poziomu lęku oraz zmniejszenie wrażliwości wzrokowej, słuchowej i dotykowej w drugiej grupie objętej Neuroakustycznym Treningiem Mózgu SAS w porównaniu z pierwszą grupą, która otrzymała wyłącznie Terapię Integracji Sensorycznej.


SAS | Przetwarzanie słuchowe | Uniwersytet Ufuk, Ankara, Turcja | Maj 2012

Pilotażowy projekt badawczy przeprowadzono na oddziale laryngologicznym szpitala uniwersyteckiego Ufuk pod auspicjami dr Rıdvana Ege i prof. dr Sinana Kocatürka i ich zespołu badawczego, w skład którego wchodzą dr Kaan Beriat i audiolog Figen Bağcı.

Projekt rozpoczął się od grupy 10-ciu losowo wybranych pacjentów, u wszystkich stwierdzono poważne problemy z rozróżnianiem słów, które nie były spowodowane utratą słuchu, na którą cierpieli. Ze względu na zaawansowany wiek części pacjentów, jedynie trzem z nich udało się ukończyć pełny cykl treningowy SAS. Poniższy opis dotyczy tychże pacjentów.

Rozkład wieku i płci: Średni wiek wynosił 50 lat, dwóch mężczyzn i jedna kobieta.

Stan ogólny: Wszyscy trzej pacjenci cierpieli na ubytek słuchu od łagodnego do ciężkiego, jednakże laryngolodzy w szpitalu nie uznali tego za główną przyczynę znaczących problemów z rozróżnianiem słów.

Wdrożenie: W szpitalu pacjenci codziennie przez godzinę słuchali Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS, każdy z nich łącznie 18 godzin w ciągu trzech tygodni. Podczas sesji odsłuchowych pacjenci mogli czytać książki, gazety i czasopisma.

Cel: Ustalenie, czy można osiągnąć poprawę zdolności rozróżniania słów poprzez zastosowanie Neuroakustycznego Treningu Mózgu SAS.

Test: Przed i po programie przeprowadzono testy rozróżniania słów pod nadzorem dr Rıdvana Ege z Oddziału Laryngologii Szpitala Uniwersyteckiego Ufuk.

Wyniki: Wyniki testów przed i po programie przedstawiono w poniższej tabeli.

Pre- and post-programme test results:
Sample Pre-Programme Post-Programme
Patient 1: M.C. Right Ear 88 %
Left Ear 90 %
Right Ear 90 %
Left Ear 90 %
Patient 2: H.G. Right Ear 88 %
Left Ear 94 %
Right Ear 94 %
Left Ear 100 %
Patient 3: M.O. Right Ear 72 %
Left Ear 68 %
Right Ear 94 %
Left Ear 100 %

Note: Uwaga: Wyniki testu rozróżniania słów przeprowadzonego w kontrolowanych warunkach w szpitalu uniwersyteckim Ufuk przez audiologa Figena Bağcı.


SAS | Poprawa uczenia się | Szkoła podstawowa, Wielka Brytania | Czerwiec - grudzień 2012

Szkoła, w której przeprowadzono badanie jest szkołą podstawową, do której uczęszcza około 200 uczniów. Program pilotażowy obejmujący czworo uczniów w wieku od 7 do 9 lat został zakończony w semestrze letnim 2012 roku. W odpowiedzi na pozytywne opinie dzieci, rodziców i nauczycieli zdecydowano o kontynuacji projektu badawczego, w którym jednocześnie bierze udział sześcioro dzieci.

Na potrzeby projektu opracowano specjalny Trening SAS, aby umożliwić sesje trwające 40 minut. Uczniowie uczestniczą w programie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, przez okres 5 tygodni. 25 sesji oznacza łącznie niecałe 17 godzin słuchania. Treningi wykorzystują te same techniki, które wykorzystywane są w Intensywnych Spersonalizowanych Treningach SAS i obejmują muzykę, język i inne dźwięki. Wszyscy uczniowie otrzymali ten sam specjalnie przygotowany Trening SAS.

Wszystkie sesje są prowadzone przez asystenta nauczyciela zaznajomionego z metodą SAS, który co tydzień jest nadzorowany przez doświadczonego akredytowanego Specjalistę SAS. Szkoła uważnie monitoruje postępy, rejestruje osiągnięcia w nauce i umiejętności osobiste oraz zbiera opinie dzieci, nauczycieli i rodziców.


SAS | Autyzm/ADHD | Szkoła średnia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wielka Brytania | 2010 - 2012

Projekt badawczy przeprowadzony został w szkole średniej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do której uczęszcza około 150 uczniów w wieku od 11 do 19 lat z umiarkowanymi trudnościami w nauce. W projekcie tym wzięło udział 16 uczniów w semestrze letnim 2010 roku. Uczniowie Ci zostali przetestowani przed i po odbytym Treningu SAS (tylko grupa 8 osób objęta Treningiem SAS). Do Treningu SAS przystąpiło ośmiu uczniów z ADHD lub autyzmem, podczas gdy grupa kontrolna złożona z ośmiu innych uczniów nie otrzymała Treningu SAS.

Uczniowie otrzymali standardowe Treningi SAS trwające 60 minut. Uczestniczyli w programie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, łącznie przez 16 godzin. W treningach zastosowano te same techniki, które wykorzystywane są w Intensywnych Spersonalizowanych Treningach SAS i obejmowały one muzykę, język i inne dźwięki. Wszyscy uczniowie otrzymali ten sam uogólniony Trening SAS.

Wszystkie sesje były prowadzone przez asystenta nauczyciela zaznajomionego z metodą SAS. Szkoła uważnie monitorowała postępy, rejestrowała osiągnięcia w zakresie umiejętności akademickich i osobistych przed i po zakończeniu programu oraz zbierała informacje zwrotne od dzieci, nauczycieli i rodziców.

Wyniki: pozytywna poprawa osiągnięć w nauce, zachowania i poprawa dobrostanu emocjonalnego grupy słuchającej Treningów SAS w porównaniu z grupą kontrolną była tak znacząca, że szkoła zdecydowała się oferować Treningi SAS w sposób ciągły wybranym uczniom, zaczynając od grupy kontrolnej.Jeśli chcesz dowiedzieć się jak metoda SAS może pomóc w obszarach, w których potrzebujesz wsparcia, kliknij

Zapytaj o trening

Szybkie połączenie z SAS Centre

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak metoda SAS może pomóc w obszarach, w których potrzebujesz wsparcia, kliknij

Zapytaj o trening

Szybkie połączenie z SAS Centre