Opinie i komentarze klientów
Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami osób, które zrealizowały Trening SAS
Amelia W.

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

Żeńska | Wiek: 8

Poprawiła się koncentracja, bardziej rozbudowane wypowiedzi, częściej tworzą logiczną całość. Pojawiło się nieco większe pobudzenie i nadpobudliwość.


Łucja O.

Mowa & język

Żeńska | Wiek: 12

L.O., dziewczynka - 7lat. Matka: Córka w wyniku Treningu SAS zaczęła przejawiać większy optymizm oraz większą aktywność i samodzielność zarówno w zabawie jak i w życiu codziennym. Jej umiejętność koncentracji poprawiła się (co jest widoczne np. w czasie gier planszowych, memory, itp.). Zaobserwowała...


Oliver C.

Zachowanie

Męska | Wiek: 12

Oliver has made great progress.


Natasha M.

Samopoczucie i kompetencja emocjonalna

Żeńska | Wiek: 42

I feel less stressed after the course.


Autyzm

M. Q. Chłopiec - 5 l. SAS At Home (trening realizowany w domu). Matka: Mój syn zaczął realizować Trening domowy SAS dwa miesiące temu i jestem zdumiona różnicą jaka w nim zaszła. Jego wypowiedzi stały się bardziej złożone. Zauważyłam również, że poprawie uległo u niego pojmowanie zależności międz...


Dysleksja & Dyskalkulia

A. E. Chłopiec – 12 l. Dysleksja. Rodzice: Zauważyliśmy, że u naszego syna zwiększyła się koncentracja uwagi, również słucha innych z większą uwagą. Polubił też czytać książki. Ponieważ pracownicy Centrum są bardzo serdeczni i oddani klientom, nasz syn bardzo chętnie wychodził z domu na każdą sesj...