Opinie i komentarze klientów
Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami osób, które zrealizowały Trening SAS
Amelia W.

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

Żeńska | Wiek: 8

Poprawiła się koncentracja, bardziej rozbudowane wypowiedzi, częściej tworzą logiczną całość. Pojawiło się nieco większe pobudzenie i nadpobudliwość.


Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

L. N. Kobieta – 20 l. SAS At Home. Wypowiedź matki 20-letniej kobiety, ze zdiagnozowanymi zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego (CADO), opóźnieniem mowy i trudnościami w interakcjach społecznych, realizującej Trening SAS w domu. Matka: Wystarczy obserwować, co dzieje się z moją córką po...