Łucja O.

Reklamacje: Mowa & język

Data: 2017-01-09 12:09:48


L.O., dziewczynka - 7lat.

Matka: Córka w wyniku Treningu SAS zaczęła przejawiać większy optymizm oraz większą aktywność i samodzielność zarówno w zabawie jak i w życiu codziennym. Jej umiejętność koncentracji poprawiła się (co jest widoczne np. w czasie gier planszowych, memory, itp.). Zaobserwowałam u niej również większe zainteresowanie czytaniem (podejmuje próby samodzielnego czytania); polepszeniu uległa również wymowa.