Reklamacje: Autyzm


D.C.

Chłopiec – 6 l.

Autyzm.

Rodzice: Zauważyliśmy od razu, że kontakt wzrokowy Daniela z otoczeniem polepszył się. Widocznej poprawie uległa również u niego umiejętność skupienia i utrzymywania uwagi na jednej zabawie. Po wysłuchaniu Treningu SAS polepszyła się na pewno jego koncentracja. Ponadto zauważyliśmy u Dawida dużą poprawę w prowadzeniu wyraźnej rozmowy, podczas gdy wcześniej wciąż bezskutecznie walczyliśmy w tym obszarze.