Reklamacje: Mowa & język


M. S.

Chłopiec- 7 l.

Mowa i nauka.

Rodzice: Nasz 6-letni syn miał łagodne opóźnienie mowy, a także wolniej się uczył czytać i pomimo przebywania w dwujęzycznym środowisku (angielski / rosyjski ) bardzo rzadko rozmawiał z matką w ojczystym języku (rosyjski).

Po przesłuchaniu 18- dniowego programu SAS okazało się, że :

1 ) Znacznie wzrosły jego umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim: wzbogaciło się jego słownictwo, zaczął konstruować więcej zdań złożonych.

2 ) Jego wymowa stała się bardziej wyraźna.

3 ) Zaczął odpowiadać w języku rosyjskim pełnymi i prawidłowymi zdaniami. (Jestem zachwycona!)

4 ) Jego nauczyciel jest zdumiony postępami w czytaniu i pisaniu, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Uważam, że pracownicy Centrum są zespołem profesjonalistów posiadającym zdolności do skutecznego komunikowania się z dziećmi.