Amelia W.

Data: 2022-04-11 20:44:24


Poprawiła się koncentracja, bardziej rozbudowane wypowiedzi, częściej tworzą logiczną całość. Pojawiło się nieco większe pobudzenie i nadpobudliwość.